ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb พืชตามกลุ่มการใช้ประโยชน์ พืชให้สี
พืชตามกลุ่มการใช้ประโยชน์
พืชให้สี
  -
Morinda angustifolia Roxb. var. angustifolia
  -
Oxalis corniculata L.
  -
Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen
  - Beleric myrobalan - Beleric myrobalan, Ink Nut. [1]
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
  - Catechu tree - catechu tree ,cutch tree [8]
Acacia catechu (L.f.) Willd .
  - Curly dock - Curry dock, Yellow dock [11]
Rumex crispus L.
  Anatto tree
Bixa orellana L.
  Areca palm, Betelnut palm
Areca catechu L.
  Bengal almond
Terminalia catappa L.
  Cape lily, Crinum lily
Crinum asiaticum L.
  Ceylon oak
Schleichera oleosa (Lour.) Merr. (Syn. Schleichera oleosa (Lour.) Oken)
  Emblic myrabolan[3]
Phyllanthus emblica L.
  Guava [3]
Psidium guajava L.
  Hog plum
Spondias pinnata (L.f.) Kurz
  Jack Fruit Tree [1]
Artocarpus heterophyllus Lam.
  Nees
Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze
  Teak
Tectona grandis L.f.
  Turmeric - Turmeric, Curcuma
Curcuma longa L.
  กระโดน
Careya arborea Roxb. (Syn. Careya sphaerica Roxb.)
  ก่อตาหมู
Quercus sp.1
  ขี้อ้าย, ปู่เจ้า
Terminalia nigrovenulosa Pierre (Syn. Terminalia triptera Stapf)
  คราม
Indigofera tinctoria L.
  คราม
Indigofera sp.
  ติ้วขาว, ติ้วขน
Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp.pruniflorum (Kurz) Gogel.
  ประดู่
Dalbergia sp.4
  ประดู่, ประดู่ป่า
Pterocarpus macrocarpus Kurz
  ปิ้งขาว
Clerodendrum glandulosum Lindl. (Syn. Clerodendrum colebrookianum Walp.)
  ผักปลาบ
Commelina benghalensis L.
  พู่หมวก, ปิ้งแดง ,นมสวรรค์
Clerodendrum paniculatum L.
  มะจำ
Ardisia amherstiana A.DC. var. amherstiana
  มะม่วงป่า
Mangifera sp.
  รกฟ้า
Pentaptera tomentosa Roxb. ex DC. (Syn. Terminalia alata Heyne ex Roth)
  เพกา, มะลิดไม้
Oroxylum indicum (L.) Kurz
  เล่าลู้ (ดำ)(ปะหล่อง)
Quercus sp.3
  เหมือดคนตัวผู้
Helicia nilagirica Bedd.
  แพปั้นจั่น, แฮพั้นจั่น
Eurya acuminata DC. var. wallichiana Dyer