ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Morinda angustifolia Roxb. var. angustifolia
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Morinda angustifolia Roxb. var. angustifolia
 
  ชื่อไทย ยอดิน
 
  ชื่อท้องถิ่น เคาะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ยอดิน(คนเมือง), ฮากเหลือง, ชะลัก(ขมุ), ไม้บ้า(ปะหล่อง), บ่ะสุโค้ม(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางเปลือกสีน้ำตาลเหลือง เมื่อแก่แตกเป็นร่องขรุขระสีน้ำตาลเหลืองเนื้อไม้สีเหลือง 
  ใบ ใบ ใบเดียวรูปหอกหลังใบและท้องใบเกลี้ยง ปลายใบแหลมแคบกว่ายอบ้านขอบเรียบ เส้นใบตื้นไม่ลึกเหมือนยอบ้าน สีเขียวอมเหลือง
 
  ดอก ดอก ดอกเล็กเป็นช่อออกตามง่ามใบ กลีบดอกสีขาวโคนกลีบติดกัน กลีบดอกเรียวแหลม ดอกหนึ่งมีประมาณ 6 กลีบ
 
  ผล ผล ผลกลมมีตาเป็นตุ่มรอบผล ผิวของผลเรียบขนาดเล็กและกลมกว่ายอบ้าน
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ นำมาต้มน้ำดื่มหรือเคี้ยวกินสด แก้อาการปวดท้อง ท้องอืด(ลั้วะ)
ราก ต้มน้ำดื่มเป็นยารักษาโรคความดันสูง(ขมุ)
- ราก ทุบให้ละเอียด นำไปต้ม จนได้น้ำสี แล้วนำฝ้ายลงไปต้ม ใช้ย้อมผ้า ให้สีส้มถึงสีแดง(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ราก ใช้ย้อมผ้า ให้สีส้มแดง(คนเมือง)
ราก สับให้ละเอียดแล้วใช้เป็นส่วนประกอบในกรรมวิธีการย้อมสีหวายที่ใช้เป็นกำไลประดับเอวผู้หญิงให้เป็นสีแดง (น้ำยาสำหรับย้อมสีประกอบด้วย ยอดิน, หน่อมลิ้น และปรางด่อดู้(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง