ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Oxalis corniculata L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Oxalidaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Oxalis corniculata L.
 
  ชื่อไทย ผักแว่น
 
  ชื่อท้องถิ่น ปร่างอ่ะติ๊(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นใต้ดิน มีลำต้นสั้น
 
  ใบ ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ มีก้านใบยาว แผ่นใบย่อยรูปหัวใจ ปลายเว้าเข้า ขอบใบเรียบ ฐานใบมน เนื้อใบบาง ผิวใบมีขน
 
  ดอก ดอกเป็นดอกช่อออกที่ปลายยอด กลีบดอกสีเหลือง เกสรเพศผู้ 10 อัน เกสรเพศเมีย 5 อัน
 
  ผล ผลแบบแคปซูล แห้งแล้วแตก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ใช้แทนมะขามเปียกในการทำผักกาดจอ ช่วยให้มีรสเปรี้ยว(ปะหล่อง)
- ทั้งต้น อาจใช้แทนหน่อมลิ้นหรือปร่างด่อดู้ ในการย้อมสีหวายสำหรับทำกำไลประดับเอวผู้หญิงปะหล่อง(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง