ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb พืชตามกลุ่มการใช้ประโยชน์ พืชพิษ
พืชตามกลุ่มการใช้ประโยชน์
พืชพิษ
  -
Cnestis palala (Lour.) Merr.
  -
Datura metel L.
  -
Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. Ex DC.) Forman
  -
Microcos tomentosa Sm.
  -
Microcos tomentosa Sm.
  -
Microcos tomentosa Sm.
  - Love apple, Wild tomato - Tomato, Cherry tomato, Love apple, Wild tomato [3]
Lycopersicon esculentum Mill.
  - Musk mallow - Musk Mallow [8]
Heynea trijuga Roxb. ex Sims
  Black plum
Syzygium cumini (L.) Skeels
  Ceylon oak
Schleichera oleosa (Lour.) Merr. (Syn. Schleichera oleosa (Lour.) Oken)
  Citronella grass
Cymbopogon nardus Rendle
  Liquorice root [5] , Crab’s eye Vine, American Pea, Prayer Beads, Rosary Pea [4]
Abrus puchellus Wall.ex Thwaites
  Mulberry
Morus macroura Miq.
  Physic nut
Jatropha curcas L.
  Siamese neem tree
Azadirachta indica A.Juss. (Syn. Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton)
  Silk tree
Albizia chinensis (Osbeck) Merr.
  Tuba root, Derris
Derris elliptica (Wall.) Benth. (Syn. Derris elliptica (Roxb.) Benth.)
  Upas tree, Sacking tree
Antiaris toxicaria Lesch.
  กระท่อม
Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth.
  กระโดน
Careya arborea Roxb. (Syn. Careya sphaerica Roxb.)
  กำลังควายถึก, เครือเดา
Smilax perfoliata Lour.
  ขมิ้นเครือ
Arcangelisia flava (L.) Merr.
  ตำแยช้าง, หานช้างร้อง
Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew
  ตำแยตัวเมีย, ว่านช้างร้อง
Laportea interrupta (L.) Chew
  บอระเพ็ด
Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f.
  ผักหนัง
Parabaena sagittata Miers ex Hook.f.
  ผักและ, หนามหัน, หนามขี้แรด
Acacia megaladena Desv. var. megaladena
  มะเขือบ้า
Solanum sp.3
  มะเนียงน้ำ มะเกียน้ำ
Aesculus assamica Griff.
  มะเม่าสาย
Antidesma sootepense Craib
  มังตาน, ทะโล้
Schima wallichii (DC.) Korth.
  ระย่อม
Rauvolfia serpentina (L.) Benth.ex Kurz
  รักขาว
Semecarpus cochinchinensis Engl.
  ลำบรี้,ไม้ตุงกาย,ไม้ตุงกาย
Litsea sp.1
  หนอนตายหยาก
Stemona tuberosa Lour.
  หนอนตายหยาก
Stemona sp.
  หมักก้ากดอยสุเทพ , มะข่วง
Zanthoxylum acanthopodium DC.
  หมากฮู้ลา(ไทใหญ่)
Alocasia sp.
  หมามุ่ย
Mucuna sp.
  หางไหล
Derris sp.1
  หางไหล,หางไหลแดง
Derris sp.5
  หานเดื่อ
Dendrocnide sp.
  เครือสายอกโบ(ไทใหญ่)
Cayratia sp.
  เอื้องแด๋ง (ไทใหญ่)
Alpinia sp.
  เฮวแด๋ง, เร่วแดง(ไทใหญ่)
Amomum sp.
  แหลดำ ไหลดำ
Derris sp.3
  ไม้กาง
Albizia sp.
  ไม้กายน้ำ(ไทใหญ่), เส่ที(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
Syzygium sp.1