ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Datura metel L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ SOLANACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Datura metel L.
 
  ชื่อไทย ลำโพง
 
  ชื่อท้องถิ่น -
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต้น ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 1-2 ม. ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข่ กว้าง
8-15 ซ.ม. ยาว 10-20 ซ.ม. ขอบใบหยักซี่ฟันหยาบๆ ฐานใบมักไม่เสมอกัน
ดอก เป็นดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง สีเขียว ติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณครึ่ง หนึ่งของความยาวดอก กลีบดอกติดกัน เป็นหลอด ปลาบานออกเป็นรูปปากแตร ผล ผลแห้งแตกได้ มีขนคล้ายหนาม ผลกลม ลำโพงกาสลักมีกิ่งก้านลำต้นสีม่วงปนเขียว ถึงสีม่วงเข้ม กลีบดอกสีม่วง 2-3 ชั้น ซ้อนกัน ผลรีดอก เป็นดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง สีเขียว ติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณครึ่ง หนึ่งของความยาวดอก กลีบดอกติดกัน เป็หลอด ปลายบานออกเป็นรูปปากแตร ผล ผลแห้งแตกได้ มีขนคล้ายหนาม ผลกลม ลำโพงกาสลักมีกิ่งก้านลำต้นสีม่วงปนเขียว ถึงสีม่วงเข้ม กลีบดอกสีม่วง 2-3 ชั้น ซ้อนกัน ผลรี
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ แผ่นใบรูปรีหรือรูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยักเป็นคลื่น ซานใบสอบเรียว เนื้อใบบาง ผิวใบมีขน
 
  ดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ กลับดอกเชื่อมกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก มีทั้งสีเหลืองและสีขาว
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ผล เป็นพิษ ทำให้เบื่อเมา
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง