ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Cnestis palala (Lour.) Merr.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Connaraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cnestis palala (Lour.) Merr.
 
  ชื่อไทย หงอนไก่, หมาตายไม่ต้องลาก
 
  ชื่อท้องถิ่น เก๊าหงอนไก่(คนเมือง), พลู้นมันปึ้ง(ขมุ), ก๊อดไลวึ่ (ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ หงอนไก่ป่าเป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยพันต้นไม้ใหญ่ เปลือกต้นสีเทาปนเขียว กิ่ง ใบ และก้านใบมีขนนุ่ม สีน้ำตาลปกคลุม
 
  ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ รูปขอบขนาน ปลายและโคนใบมน ขอบเรียบ ผิวใบเรียบและมัน ยอดอ่อนสีแดง ใบประกอบออกเรียงสลับถี่ มีลักษณะเป็นกระจุกเป็นระยะ ตามเถา
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มน้ำดื่มรักษาอาการปวดท้องร่วมกับข้าวเม่านก ขี้อ้น มะแฟนข้าว และดูลอย(คนเมือง)
ลำต้นหรือใบ นำไปต้มน้ำอาบรักษาผื่นคัน (ใช้ได้สำหรับผู้ใหญ่ เท่านั้น) หรือนำน้ำต้มที่ได้ดื่มรักษาโรคนิ่ว(ม้ง)
- ราก มีพิษ สุนัขกินแล้วตาย(ขมุ,คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบขึ้นในป่าของชุมชน ชอบร่มรำไร ดินร่วน อุดมสมบูรณ์
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง