ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Tobacco
Tobacco
Nicotiana tabacum L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Solanaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Nicotiana tabacum L.
 
  ชื่อไทย ยาสูบ
 
  ชื่อท้องถิ่น ยาออก(ลั้วะ), ยาซุ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ยาสูบ(คนเมือง), เกร๊อะหร่าเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), สะตู้(ปะหล่อง), ยาซูล่ะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต้นเป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุอยู่ได้เพียงปีเดียว ไม่แตกกิ่งก้านสาขา ทุกส่วนของลำต้นจะปกคลุมไปด้วยขนที่อ่อนนิ่ม ลำต้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร
ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ โคนใบจะแคบแทบจะไม่มีก้านใบเลย ใบมีขนาดโตหนา มีขนอ่อนๆ ปกคลุมอยู่ด้วยสีเขียว
ดอก ออกเป็นช่อยาวขึ้นไป ตรงส่วนปลายยอด ซึ่งบานตั้งแต่ส่วนล่างไปหาส่วนบนตามลำดับ ดอกมีสีชมพูอ่อนๆ เกือบขาว หรือแดงเรื่อๆ ดอกสวยงามน่าดูมาก
ผล เป็น capsule [1]
 
  ใบ ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ โคนใบจะแคบแทบจะไม่มีก้านใบเลย ใบมีขนาดโตหนา มีขนอ่อนๆ ปกคลุมอยู่ด้วยสีเขียว
 
  ดอก ดอก ออกเป็นช่อยาวขึ้นไป ตรงส่วนปลายยอด ซึ่งบานตั้งแต่ส่วนล่างไปหาส่วนบนตามลำดับ ดอกมีสีชมพูอ่อนๆ เกือบขาว หรือแดงเรื่อๆ ดอกสวยงามน่าดูมาก
 
  ผล ผล เป็น capsule [1]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ประคบแผลช่วยห้ามเลือด(กะเหรี่ยงแดง)
- ใบแก่ ซอยเป็นฝอย แล้วตากแห้ง พันด้วยใบตองแห้งใช้ สูบ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,กะเหรี่ยงเชียงใหม่,ลั้วะ,ปะหล่อง)
ใบ เอาไปใส่ในรังไก่ เพื่อช่วยไล่ไรไก่ หรือตำ แล้วแช่ใน น้ำ พ่นไล่ไรไก่(คนเมือง)
ใบแก่ หั่นเป็นฝอย ตากแดด 3 วัน หรือทิ้งไว้จนแห้ง ใช้เป็นไส้บุหรี่ขี้โย(คนเมือง)
ใบ นำมาซอยตากแห้งทำเป็นยาสูบ หรือ ไปคั้นน้ำทาผิวหนังวัวควายที่เป็นหนอง(กะเหรี่ยงแดง)
- ใบอ่อน จะใช้ทำซิการ์และใช้ม้วนบุหรี่ ใบแก่ ทำยาเส้นยาตั้ง ยาฉุน และมวนบุหรี่ ยาตั้งนั้นถ้าเอามาผสมกับน้ำมันก๊าดใส่ผมจะเป็นยาฆ่าเหา ใส่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง ทำติดต่อกัน 2-3 วันๆ ละ 1 ครั้ง แต่ระวังอย่าให้ยาเข้าตานอกจากนี้ยังเป็นยาฆ่าแมลงพวกเพลี้ยได้เป็นอย่างดีด้วย [1]
- รากและใบ รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน หิด กลาก เกลื้อน เรื้อนกวาง
ใบ แก้หวัด คัดจมูก รักษาโรคผิวหนัง แก้ลมพิษ แก้ปวด ขับเสมหะ ขับพยาธิในลำไส้ ใช้เป็นยาฆ่าแมลง [5]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[1] วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2548. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. รวมสาส์น (1977) จำกัด. กรุงเทพ ฯ.
[5] พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, 2550. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์. สวนพฤกษศาสตร์ ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน). เจตนารมณ์ภัณฑ์, ปราจีนบุรี.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง