ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Capparis zeylanica L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Capparaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Capparis zeylanica L.
 
  ชื่อไทย สะแอะ, สาลีแก่นใจ
 
  ชื่อท้องถิ่น ลานผีป้าย(คนเมือง,ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ สะแอะ เป็นไม้พุ่มเลื้อย แตกกิ่งก้านสาขามาก กิ่งอ่อนมีขนสีแดงอมน้ำตาลหรือสีเขียวปกคลุม ลำต้นสูง 2-5 เมตร
 
  ใบ ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปมนรี กว้าง 2.5-7.5 ซม. ยาว 5-17.5 ซม. ปลายใบแหลม โคนมนหรือเว้าเป็นรูปหัวใจ เนื้อใบหนา
 
  ดอก ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ก่อนที่ใบจะผลิ ดอกย่อยสีขาว กลีบดอกบาง กลีบคู่ด้านในมีจุดสีชมพูหรือสีแดงตรงกลางโคนกลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก
 
  ผล ผลโตรูปทรงกลมหรือมนรี มีเปลือกแข็งและหนา ผลสุกสีแดงส้มหรือม่วง ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลจำนวนมาก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - กิ่ง ฝานเป็นแผ่นแล้วใช้เข้ายาแก้นิ่วรวมกับลำต้นมะตันขอ ฝาง ไพล (คนเมือง)
ใบ สับตากแห้งใช้เข้ายาห่มตำรับไทลื้อ บำรุงร่างกายและผิวพรรณ(ไทลื้อ)
- กิ่งที่มีหนาม ใช้แช่ประพรมน้ำมนต์(คนเมือง)
กิ่ง ใช้ผูกเปลนอนเด็ก เชื่อว่าใช้ป้องกันภูตผี(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง เจริญได้ดีในดินร่วนซุย ที่มีความชื้นปานกลาง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง