ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leeaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์
 
  ชื่อไทย ม้าเขียว
 
  ชื่อท้องถิ่น ม้าเขียว
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ม้าเขียวเป็นไม้พุ่ม ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปรี ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบจักซี่ฟัน ผิวใบเรียบ เส้นใบเห็นชัดเจน ยอดอ่อนสีน้ำตาล ดอกเป็นช่อซี่ร่มออกตามซอกใบ ก้านชูช่อดอกยาว ผลกลุ่มออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด สีเขียว มีรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ นำรากสะสมอาหารมาต้มน้ำดื่มแก้ไข้และขับเหงื่อ
 
  อ้างอิง เกรียงไกร พ่วงเจริญ และคณะ.2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. 188 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นตามป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง