ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ LAURACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์
 
  ชื่อไทย สังวาลพระอินทร์
 
  ชื่อท้องถิ่น -
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พืชเบียน ลำต้นเป็นเส้นกลมยาว สีเขียวแกมเหลือง ใบลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆ ออกเรียงสลับตามลำต้น ดอกสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อที่ซอกของเกล็ดใบ ดอกย่อยขนาดเล็กรูปทรงกลม กลีบรองดอกและกลีบดอกคล้ายกัน เรียงเป็นสองวง วงละ 3 กลีบ ผลเป็นผลสด ทรงกลม ผิวเรียบ เมื่อสุกมีสีขาว ขนาด 4-6 มม.
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ใช้ลำต้นเข้ายารักษาโรคดีซ่าน (ปกาเกอญอ)
 
  อ้างอิง http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/Search_detail.asp?Botanic_ID=1070
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง