ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Lactuca sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ASTERACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lactuca sp.
 
  ชื่อไทย ผักกาดเพี้ย
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักกาดเพี้ย
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุกอายุยืน สูงได้ถึง 2 เมตร ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับและเวียนกันถี่ ใบดกหนา และอวบน้ำ รูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม โคนสอบแหลม ขอบจักฟันเลื่อย ใบสีเขียวหม่น ก้านใบสั้น ลำต้นเปราะ ดอกช่อกระจะ ออกที่ปลายยอด ช่อดอกย่อยสีเหลืองนวล แบบช่อกระจุกแน่น มีวงใบประดับหุ้ม กลีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นขน ผลแห้งเมล็ดล่อน ปลายมีปีก
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหาร ใช้ใบอ่อนกินกับน้ำพริก ต้มส้มปลา แกงบอน หรือลาบ
 
  อ้างอิง
อัปสร และคณะ.2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง.396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง