ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Microcos tomentosa Sm.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Tiliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Microcos tomentosa Sm.
 
  ชื่อไทย พลับพลา
 
  ชื่อท้องถิ่น ปะตัดหูเปี้ยว (เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ยืนต้น ใบเดี่ยวเรียงสลับ กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 8-17 เซนติเมตร ขอบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นแขนงใบ ข้างละ 4-8 เส้น เส้นใบย่อยแบเส้นขั้นบันไดเห็นชัด ทางด้านล่างก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร ช่อดอกแบบช่อกระจะ ช่อย่อยแบบช่อกระจุก ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ยาว 3-15 เซนติเมตร ดอกอ่อนกลมหรือป้อม กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีอย่างละ 5 กลีบ ด้านนอกของกลีบเลี้ยงมีขน ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกสั้นกว่ากลีบเลี้ยงประมาณตัวและร่วงง่าย เมื่อดอกบานเต็มที่กลีบจะแยกเป็นอิสระ แกสรเพศผู้มีจำนวนมากและล้อมรอบรังไข่ รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 2 เม็ด ผลสดรูปกลมหรือรูปไข่กลับ กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร เมื่อแก่สีเหลือง มี 1-2 เมล็ด
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เปลือกต้น ทำลายพิษของต้นยางน่อง
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง