ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Pandanus monotheca Martelli
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ PANDANACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus monotheca Martelli
 
  ชื่อไทย เตยเขา
 
  ชื่อท้องถิ่น เหี้ยะไล่เคียว
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงได้ถึง 5 เมตร มีลำต้นเดี่ยว
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียบแบบสลับระนาบเดียว ก้านใบซ้อนกัน ใบรูปแถบยาว ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบมีหนามสั้น ฐานใบสอบเรียว ผิวใบมัน เนื้อใบหนา
 
  ดอก ช่อดอกออกที่ปลายยอด
 
  ผล ผลแบบผลรวม
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ทั้งต้นต้มกินแก้ไข้
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง