ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Calamus sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ PALMAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus sp.
 
  ชื่อไทย หวายหมู่
 
  ชื่อท้องถิ่น นาเป็นหมู่
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้เลื้อย
 
  ใบ ใบเป็นรูปแถบ กาบใบและใบมีหนาม
 
  ดอก ดอกช่อประกอบด้วยกลุ่มแขนงช่อดอก ดอกไม่สมบูรณ์เพศ จะสร้างช่อดอกออกจากลำต้นส่วนที่มีกาบหุ้ม
 
  ผล เปลือกผลมีลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ ผลค่อนข้างกลม ผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีขาว ทั้งส่วนของ
กาบใบ ขอบใบ เส้นกลางใบ จะมีลักษณะเป็นไขผงสีขาวตาม กาบใบมีเนื้อหนา
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ลำต้น จักสาน ยอดกินได้
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง