ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Syzygium siamense (Craib) Chantar.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ MYRTACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium siamense (Craib) Chantar.
 
  ชื่อไทย ชมพู่น้ำ
 
  ชื่อท้องถิ่น มะดะ
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลางสูง 5-10 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานแคบ กว้าง 2.7–8 ซม. ยาว 9–27 ซม. โคนใบสอบ ปลายแหลม ขอบเรียบ ก้านใบยาว ช่อดอกกระจะออกที่ปลายกิ่งหรือยอด มีช่อละ 3 ดอก สีแดงแกมม่วง ร่วงง่าย ผลรูปทรงกลม ยาวประมาณ 2 ซม. เนื้อผลสีขาว มีกลิ่นหอม
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหารและสมุนไพร ใช้ยอดอ่อนและใบอ่อนกินเป็นผักสดกับน้ำพริก ใช้ผลแก่กินเป็นผลไม้ ใช้เมล็ดกินแก้เบาหวาน แก้ท้องเสีย ใช้ใบแก่ตำพอกรักษาแผลฝีดาษ ต้มน้ำดื่มแก้ไข้ ใช้ทั้งห้า(ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล) ต้มน้ำดื่มบำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นกระจายบริเวณริมห้วย ในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นทั่วไป ชอบดินค่อนข้างชื้น แสงแดดรำไร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง