ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Pyrenaria camelliiflora Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ THEACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pyrenaria camelliiflora Kurz
 
  ชื่อไทย เมี่ยงอีอ่าม
 
  ชื่อท้องถิ่น เมี่ยงอีอ่าม
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เมี่ยงอีอ่ามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ ใบเดี่ยวเวียนสลับ รูปรีแกมรูปไข่กลับ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อยถี่ ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีขาว ผลทรงกลม ผิวเรียบ แบ่งเป็น 3 พู ผลแห้งแตกเป็น 3 ซีก ข้างในมีหลายเมล็ด
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เมี่ยงอีอ่ามเป็นชาป่า ในอดีตใช้ใบอ่อนชงเป็นน้ำชาดื่ม มีรสขมกว่าชาอัสสัม
 
  อ้างอิง เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นในป่าดิบเขาที่ไม่ถูกรบกวน ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000-2,500 เมตร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง