ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Macropanax dispermus (Blume) Kuntze
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ARALIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Macropanax dispermus (Blume) Kuntze
 
  ชื่อไทย ต่อไส้
 
  ชื่อท้องถิ่น เพี้ยฟาน ระงับพิษ
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เพี้ยฟานเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 50 – 150 เซนติเมตร ลำต้นเรียบ สีน้ำตาลแดง แตกกิ่งสลับกัน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ผลขนาดเล็กออกตามก้านใบ
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ยอดอ่อนของเพี้ยฟานมีรสขมอมหวาน นิยมนำมารับประทานเป็นผักสดกินกับลาบ
 
  อ้างอิง เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นในดินร่วนปนทราย มีความชุ่มชื้น แสงแดดรำไร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง