ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Kaempferia parviflora Wall. ex Baker
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ZINGIBERACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia parviflora Wall. ex Baker
 
  ชื่อไทย กระชายดำ
 
  ชื่อท้องถิ่น กระชายดำ หัวละแอน (ภาคเหนือ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ กระชายดำเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเทียมมีกาบใบอวบหนาหุ้มไว้ ใบเดี่ยวเรียงสลับซ้อนกันเป็นรูปกรวย รูปรี ปลายใบแหลม ดอกเป็นช่อแทงออกมาระหว่างก้านใบ สีขาวอมชมพู ผลขนาดเล็ก เมื่อแก่จัดจะแตกออกเป็น 3 แฉก ภายในมีเมล็ดขนาดใหญ่
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ นำส่วนของเหง้ามาดองเหล้า ดื่มบำรุงกำลัง
 
  อ้างอิง เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ พบขึ้นบริเวณป่าดิบชื้น ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง