ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Caladium bicolor Vent.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Araceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Caladium bicolor Vent.
 
  ชื่อไทย บอนสี
 
  ชื่อท้องถิ่น เบวมาเบวนิ
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดิน ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับรอบลำต้นเกิดจากตาที่อยู่บนยอดของหัวใต้ดิน ก้านใบยาวงอกออกมาจากลำต้นใต้ดิน แผ่นใบใหญ่รูปหัวใจหรือรูปสามเหลี่ยม ฐานใบเว้าลึก แผ่นใบมีสีแตกต่างกัน ดอก ช่อ เป็นช่อชนิด spadix ก้านช่อดอกงอกออกมาจากหัวใต้ดินเป็นรูปยาวโคนป่อง ช่อดอกมีดอกเพศเมียอยู่ทางโคน ดอกเพศผู้อยู่ทางปลาย มีใบประดับขนาดใหญ่ (spathe) หุ้มมิดขณะที่ยังอ่อนอยู่ ผล กลม
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ หัว: ต้มดื่มเป็นส่วนผสมยารักษาอัมพฤกษ์ (ห้วยหยวกป่าโซ)
 
  อ้างอิง http://www.rspg.or.th/plants_data/use/toxic_18.htm
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง