ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Bridelia stipularis (L.) Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Bridelia stipularis (L.) Blume
 
  ชื่อไทย มะกาเครือ
 
  ชื่อท้องถิ่น หัสคุณผี สะไอ สะไอเครือ หัสอัยเครือ ไอหน่วย
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้น สูงได้ถึง 8 เมตร หรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกว้าง 1.3-11 ซม. ยาว 3-17 ซม. โคนใบกลมมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักมน หลังใบมีขนยาวห่างๆ ดอก ออกเป็นช่อกระจุก ตามกิ่งที่ไม่มีใบ สีเขียวอมเหลืองหรือครีม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 4-5 มม. กลีบดอก 5กลีบ โคนเสอบแคบหรือเป็นรูปช้อน ปลายกลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยอดเกสรเพศเมียจักเป็น 2 แฉก ผล ทรงรีหรือค่อนข้างกลม สีดำหรือดำอมแดง ยาว 7-12มม. เมล็ด รูปไข่ สีน้ำ
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - รับประทานผล มีรสฝาดมาก (ห้วยหยวกป่าโซ)
- ต้น เป็นยาฟอกโลหิต ผล แก้พิษ ต่อหรือแตนต่อย
 
  อ้างอิง http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?Botanic_ID=2388
 
  สภาพนิเวศ พบกระจายในอินเดีย เนปาล ศรีลังกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้ง ริมน้ำ ชายหาด และป่าชายเลน จนถึงระดับความสูง 400 เมตร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง