ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Aerva sanguinolenta Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Amaranthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Aerva sanguinolenta Blume
 
  ชื่อไทย เครือข้าวตอก
 
  ชื่อท้องถิ่น สารข้าวตอก, หญ้าดอกข้าวตอก, ฮ้วนเป็ด (ภาคเหนือ) พันงูตัวผู้, หญ้าดอกขาว (ภาคกลาง) พันงูใหญ่ (สระบุรี) หญ้าพันงูเล็ก (ประจวบคิรีขันธ์)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุกหลายปี สูงได้ถึง 1.5 เมตร ตั้งตรงหรือพาดเลื้อย
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ที่ตอนล่างของต้น ใบเรียงสลับที่ตอนบนของต้น รูปใบหอก กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 2.5-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งหนาม มีขนสีขาวทั้งสองด้าน โคนใบสอบเรียว
 
  ดอก ดอกช่อเชิงลด ออกที่ปลายยอดและซอกใบ กลีบรวมสีขาวนวลถึงม่วงอ่อน
 
  ผล กระเปาะ เมล็ดรูปไต สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ทั้งต้น ต้มน้ำดื่ม แก้เบาหวาน บำรุงโลหิต
 
  อ้างอิง http://www.en.mahidol.ac.th/conservation/plant_table_full.php?id=26
 
  สภาพนิเวศ พบในป่าทั่วไป พบที่ความสูงได้ถึง 2,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง