ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ชรักดง, ตึ่งใส, สลักป่า
ชรักดง, ตึ่งใส, สลักป่า
Morinda angustifolia Roxb. var. scabridula Craib
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Morinda angustifolia Roxb. var. scabridula Craib
 
  ชื่อไทย ชรักดง, ตึ่งใส, สลักป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น แข้งไก่(คนเมือง), ชั่วกู๊ตึ (ยาเขาควาย)(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มดื่มน้ำแก้อาการท้องเสีย(คนเมือง)
ราก ต้มรับประทานเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง (ขุดขายได้ราคา ขีดละ 100 บาท)(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง