ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ดอกเข็มป่า
ดอกเข็มป่า
Morinda sp.2
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Morinda sp.2
 
  ชื่อไทย ดอกเข็มป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่อโป้กมะแร้ดย(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ช่อดอก นำไปลวกแล้วตำรวมกับน้ำพริก จากนั้นนำไปผัด(ปะหล่อง)
- รากและหัวใต้ดิน นำไปต้มรวมกับหัวใต้ดินหรือรากยาแก้นางหนุ่ม แล้วดื่มน้ำช่วยเจริญอาหาร(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง