ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กล้วยหก, กล้วยแดง
กล้วยหก, กล้วยแดง
Musa itinerans Cheeseman
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Musaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa itinerans Cheeseman
 
  ชื่อไทย กล้วยหก, กล้วยแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น เส่อกุ้ยกวอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ กล้วยหกเป็นพืชล้มลุก ลำต้นสูง 2.5 - 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร กาบต้นด้านนอกสีเขียวอมเหลือง มีประดำเล็กน้อย ด้านในสีเหลืองอ่อน
 
  ใบ ก้านใบสีเขียวอมเหลือง และมีประเล็กน้อย
 
  ดอก ก้านดอกมีขน ปลีรูปไข่ ปลายมน ด้านบนสีเหลืองอมม่วงเข้ม ไม่มีนวล ด้านล่างมีสีครีม แต่ละใบเรียงซ้อนกันลึกและเมื่อกาบปลีหลุดมีสันตื้น
 
  ผล เครือหนึ่งมี 5-7 หวี หวีหนึ่งมี 9-13 ผล ผลป้อมปลายทู่ ก้านผลยาว เกือบเท่าความยาวของผล เนื้อสีเหลืองและมีเมล็ด
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- ลำต้น(หยวก) ใช้เป็นอาหารเลี้ยงหมู(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง