ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กล้วยหอม
กล้วยหอม
Musa sp.5
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Musaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa sp.5
 
  ชื่อไทย กล้วยหอม
 
  ชื่อท้องถิ่น เส่อกุ้ยโพ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- ลำต้น(หยวก) ใช้เป็นอาหารเลี้ยงหมู(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง