ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กัลปพฤกษ์เครือ, ผีเสื้อขาว
กัลปพฤกษ์เครือ, ผีเสื้อขาว
Mussaenda kerrii Craib
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mussaenda kerrii Craib
 
  ชื่อไทย กัลปพฤกษ์เครือ, ผีเสื้อขาว
 
  ชื่อท้องถิ่น ปั้งบ้องบ่าย (ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ทุบแล้วใช้ห่อเต้านมช่วยให้น้ำนมไหลง่าย(ในกรณีหญิงที่ ต้องให้นมลูกแล้วน้ำนมไม่ไหล ), ราก นำไปต้มน้ำดื่มรักษาโรคหนองใน(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง