ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เข็มสาวพม่า
เข็มสาวพม่า
Mycetia chasalioides (Craib) Craib
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mycetia chasalioides (Craib) Craib
 
  ชื่อไทย เข็มสาวพม่า
 
  ชื่อท้องถิ่น ก่อนเพลนล์(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มน้ำดื่มร่วมกับรากของป่าบุกต้นเดียว ช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับสตรีหลังคลอดบุตร(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง