ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา คอแลน
คอแลน
Nephelium hypoleucum Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sapindaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephelium hypoleucum Kurz
 
  ชื่อไทย คอแลน
 
  ชื่อท้องถิ่น เยี่ยนซีเปียว(เมี่ยน), คอแลน(ขมุ,ไทลื้อ), ลำขี้เล็ก(ลั้วะ), หลื่อจึ(ม้ง), เตะปุ้ยเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ มะก้ายเป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร เปลือกต้นสีเทาแตกสะเก็ด
 
  ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3–5 คู่ ใบรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายแหลม โคนมน ขอบเรียบ ผิวใบด้านบนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม
 
  ดอก ดอกออกเป็นช่อแบบแยกแขนงตามปลายกิ่ง ดอกเล็กสีขาว
 
  ผล ผลรูปไข่กลับ ออกเป็นพวงใหญ่ ผิวคล้ายลิ้นจี่ ผลสุกสีแดงเข้ม มีเนื้อผลสีขาวติดกับเมล็ด หนึ่งผลมี 1 เมล็ด ผลมีรสเปรี้ยว
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(เมี่ยน,ม้ง,ขมุ,ไทลื้อ,กะเหรี่ยงแดง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ขมุ,ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง