ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ก่อแซะ
ก่อแซะ
Anacolosa ilicoides Mast.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Olacaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Anacolosa ilicoides Mast.
 
  ชื่อไทย ก่อแซะ
 
  ชื่อท้องถิ่น สะแกวเนอมู(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้, เมล็ด เอาไปหมกไฟกินเนื้อข้างใน กับเกลือ (บางคนกินแล้วมีอาการเมา)(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง