ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ตาลเหลือง
ตาลเหลือง
Ochna integerrima (Lour.) Merr.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Ochnaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna integerrima (Lour.) Merr.
 
  ชื่อไทย ตาลเหลือง
 
  ชื่อท้องถิ่น ตาลเหลือง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ตาลเหลืองเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่อง ผิวเปลือกเป็นขุย
 
  ใบ ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามเป็นคู่ ตั้งฉากกัน รูปหอกและขอบขนาน ออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด ใบกว้าง 3-7 ซม. ยาว 8-15 ซม. ปลายใบแหลม โคนมน ขอบจักซี่ฟัน ผิวใบเรียบมัน สีเขียวอ่อน
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น ตากแห้งผสมกับ เปลือกลำต้นนางพญาเสือโคร่ง ลำ ต้นฮ่อสะพายควาย ม้ากระทืบโรง จะค่าน มะตันขอ ข้าว หลามดง หัวยาข้าวเย็น แก่นฝาง ไม้มะดูก และโด่ไม่รู้ล้ม ต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง แก้อาการปวดเมื่อย(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง