ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะคังดง
มะคังดง
Ostodes paniculata Blume var.paniculata
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ostodes paniculata Blume var.paniculata
 
  ชื่อไทย มะคังดง
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่ะข่างดง(คนเมือง), แผละแอปเปิ้ลโย(ลั้วะ), ลำชิงว้านอ๊อก(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ดและใบ เอาไปตำให้ละเอียดกินเป็นยาระบาย กินมากเป็นยาถ่าย(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้านหรือใช้ในงานก่อสร้างอื่นๆ เช่น ทำรั้ว(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง