ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เตยต้น
เตยต้น
Pandanus sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Pandanaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus sp.
 
  ชื่อไทย เตยต้น
 
  ชื่อท้องถิ่น ดั๊วะ,ลำยัวะ,ดยั๊วะ,หางเย็นดง(ลั้วะ), ไฮ่บร้าย(ด)(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น นำไปเคี้ยวกินกับข้าว(ลั้วะ)
- ใบ ใช้สานเสื่อ(ลั้วะ,ปะหล่อง)
ใบ ใช้สานเป็นแผ่นกันฝน (ปัจจุบันนี้เลิกใช้แล้ว)(ลั้วะ)
ใบ นำมาสานเป็นเสื่อ ,ใบ นำมามัดเป็นกระบอกแล้วใส่เชื้อเพลิงลงไป ใช้จุดไฟแทนเทียนไข(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง