ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผักหนัง
ผักหนัง
Parabaena sagittata Miers ex Hook.f.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Menispermaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Parabaena sagittata Miers ex Hook.f.
 
  ชื่อไทย ผักหนัง
 
  ชื่อท้องถิ่น ซ่อคุ่ยแบล๊ะปลี เหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ผักหนัง(ไทลื้อ,ลั้วะ,คนเมือง), บะพ๊วก(ลั้วะ), ผักกว่าย(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ผักหนังเป็นไม้เลื้อยเกาะตามไม้ใหญ่ทั่วไป ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว
 
  ใบ ใบเดี่ยวรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลนุ่มปกคลุม
 
  ดอก ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบ สีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอม
 
  ผล ผลเป็นฝักฐานโค้งมน ปลายเรียวแหลม ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก เมื่อแก่จะแตกออก มีขนนุ่มฟูสีขาวช่วยกระจายพันธุ์
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ นำไปแกงใส่ปลาหรือปู(กะเหรี่ยงแดง)
ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหารได้ เช่น แกง(ไทลื้อ,ลั้วะ,เมี่ยน)
ยอดอ่อนและใบอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง หรือรับประทานสดจิ้มน้ำพริก(คนเมือง)
ยอดและใบอ่อน ลวกหรือนึ่งเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
- ใบ ตำแล้วนำไปแช่น้ำ ใช้ฉีดพ่นไล่มด(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นตามริมลำธารที่มีความชุ่มชื้น
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง