ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สารผักหล่ะ, สะตอ
สารผักหล่ะ, สะตอ
Parkia leiophylla Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Mimosaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Parkia leiophylla Kurz
 
  ชื่อไทย สารผักหล่ะ, สะตอ
 
  ชื่อท้องถิ่น ซือคัวยั้ง(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ดแห้ง รับประทานสดจิ้มน้ำพริก(ม้ง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ฝาบ้าน(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง