ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Purple granadilla, Passion flower
Purple granadilla, Passion flower
Passiflora edulis Sims
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Passifloraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora edulis Sims
 
  ชื่อไทย เบญจวรรณ, เสาวรส
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำตาน,แผละค้อก,บ่ะนม,แผละตกรก,หมักนม(ลั้วะ), กะทกรก/ส้มเครือ(ไทลื้อ), เส่โด่ควอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), เสาวรส(คนเมือง,เมี่ยน), สือจื้อเหน่ง(ม้ง), มะส้วยปะรด, เสาวรส(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบอ่อน รับประทานกับลาบ(ลั้วะ)
ยอดอ่อน นึ่งหรือต้มเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
ยอดอ่อน ลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริก, ผลสุก รับประทานได้(ไทลื้อ,ลั้วะ,ไทใหญ่)
ผลสุก รับประทานได้, ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น นึ่งหรือผัด(ลั้วะ)
ยอดอ่อน รับประทานกับลาบ, ผลสุก รับประทานเป็น ผลไม้(ม้ง)
ผลสุก รับประทานเป็นผลไม้, ยอดอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มหรือผัด(เมี่ยน)
ผลสุก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยวอมหวาน(คนเมือง,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง