ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กะทกรก
กะทกรก
Passiflora foetida L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Passifloraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora foetida L.
 
  ชื่อไทย กะทกรก
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักแคบฝรั่ง(ขมุ), หล่อคุ่ยเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), มั้งเปล้า(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ กะทกรกเป็นไม้เถาเนื้ออ่อน มีมือเกาะ ยาว 1.5-5 เมตร
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ขอบใบเว้าเป็น 3 พู มีขนทั้งสองด้าน
 
  ดอก ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ กลีบดอกด้านในสีขาว ด้านนอกสีเขียวอ่อน มีรยางค์เป็นริ้วสีม่วง ปลายสีขาว กลีบเลี้ยงสีเขียว เป็นฝอย 3 กลีบ
 
  ผล ผลสด รูปเกือบกลม มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองแกมส้ม เมล็ดจำนวนมากสีดำ มีเยื่อเมือกหุ้ม
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ขมุ,ม้ง)
ยอดอ่อน นำไปนึ่งหรือแกง(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง