ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Giant granadilla, Granadilla
Giant granadilla, Granadilla
Passiflora quadrangularisL.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Passifloraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora quadrangularisL.
 
  ชื่อไทย สุคนธรส, แตงกะลา
 
  ชื่อท้องถิ่น หมักสะล๊อด(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้เถาเลื้อย มีมือเกาะ ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีปีกแคบ
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ โคนใบสอบหรือหยักเว้า ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ขอบใบเรียบ
 
  ดอก ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีขาวอมเขียว เจือสีแดง กลีบดอก 5 กลีบ สีม่วงแดง รูปขอบขนาน มีรยางค์เป็นเส้น สีม่วงแดง ประขาว ปลายสีม่วงน้ำเงิน เกสรเพศผู้ 5-6 อัน
 
  ผล ผลเป็นผลสด ขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร รูปทรงกระบอกแกมรี หรือรูปไข่ สีเขียวอ่อน เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อแก่
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานเนื้อผล, ผลอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น แกง(ไทลื้อ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ ศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?Botanic_ID=2371
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง