ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เสาวรสสยาม
เสาวรสสยาม
Passiflora siamica Craib
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Passifloraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora siamica Craib
 
  ชื่อไทย เสาวรสสยาม
 
  ชื่อท้องถิ่น ตะชิปรุ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใช้ประกอบอาหาร เช่น ใส่แกงปลา เพื่อช่วยเพิ่มรส เปรี้ยว(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง