ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เสาวรสขน
เสาวรสขน
Passiflora wilsonii Hemsl.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Passifloraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora wilsonii Hemsl.
 
  ชื่อไทย เสาวรสขน
 
  ชื่อท้องถิ่น แสนนางก๊าน(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ตากแห้งแล้วใช้เข้ายรักษาโรคนิ่วร่วมกับต้นเหงือกปลาหมอ และใช้แก้อาการหน้ามืดตาลาย(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง