ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เข็มป่า
เข็มป่า
Pavetta indica L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pavetta indica L.
 
  ชื่อไทย เข็มป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำโป๊ะ(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - โคนต้นและราก นำไปต้มน้ำดื่ม แก้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อย (ม้ง)
- ดอก ใส่ในกรวยดอกไม้ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น ไหว้ผี(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง