ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พญาดง, ผักไผ่
พญาดง, ผักไผ่
Persicaria chinensis (L.) H. Gross
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Polygonaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Persicaria chinensis (L.) H. Gross
 
  ชื่อไทย พญาดง, ผักไผ่
 
  ชื่อท้องถิ่น หน่อกล่ะอึ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ปร้างเจงบั้ว(ปะหล่อง), มีส้อย,ลำถ้อย(ลั้วะ), โพ้งลิ่น(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน ย่างไฟกินกับน้ำพริก ผลสุก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ใบ สับให้ละเอียดเป็นส่วนผสมในการทำลาบ(ปะหล่อง)
ยอดอ่อน รับประทานโดยจิ้มกับเกลือ, ผลสุก รับประทานได้(ลั้วะ)
- ใบ ต้มน้ำดื่มเป็นยาทำให้หยุดมีประจำเดือน สำหรับสตรีที่มีอายุ มากแล้วและต้องการให้ประจำเดือนหมด (ห้ามใช้กับสตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์และสตรีมีครรภ์เป็นอันขาด) นอกจากนี้อาจใช้ดื่ม เป็นยาแก้อาการปัสสาวะขัดได้ (สำหรับสตรีที่ยังไม่หมดประจำเดือน ห้ามใช้ในขณะที่มีรอบเดือน)(เมี่ยน)
- ใบ ต้มน้ำแล้วนำน้ำต้มที่ได้ไปเป็นส่วนผสมในการทำแป้งเหล้า(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง