ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ดอกก้าน
ดอกก้าน
Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Araceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume
 
  ชื่อไทย ดอกก้าน
 
  ชื่อท้องถิ่น อีร่อ(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - แกนข้างในลำต้น นำไปแกง มักใส่ใบส้มป่อยหรือยอดมะขาม ช่วยแก้คันจากลำต้นอีร่อ(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง