ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lauraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees
 
  ชื่อไทย แหลบุก
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำนาน(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร

 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ มีก้านใบ แผ่นใบรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบสอบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเกลี้ยง
 
  ดอก ดอก เป็นดอกช่อแบบแยกแขนงออกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอม
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง