ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ปุ่มเป้ง, เป้งดอย
ปุ่มเป้ง, เป้งดอย
Phoenix acaulis Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoenix acaulis Roxb.
 
  ชื่อไทย ปุ่มเป้ง, เป้งดอย
 
  ชื่อท้องถิ่น ปุมเป้ง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ต้นจำพวกปาล์ม ต้นเล็กมักเป็นพุ่มกอ มีกาบใบปกคลุมหนาแน่นที่โคนต้น มีรากค้ำจุนจำนวนมาก
 
  ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบแข็งเป็นเส้นยาว ปลายใบแหลม ท้องใบมักมีสีเขียวนวล ใบย่อยที่อยู่ด้านล่างจะเปลี่ยนรูปเป็นหนามแหลม แผ่นกาบที่โคนใบแตกออกเป็นเส้นใยสีน้ำตาล
 
  ดอก ดอกออกเป็นช่อ แยกต้น ช่อดอกยาว 30 เซนติเมตร เมื่อแก่ช่อดอกจะเป็นสีส้ม
 
  ผล ผลลักษณะกลม รูปรี ออกเป็นกลุ่ม ผลอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีแดง
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใช้ทำไม้กวาด(คนเมือง)
- เนื้อผลมีรสมัน รับประทานได้
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง