ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สาดแดง, ตองสาด, ตองจิ๋ง
สาดแดง, ตองสาด, ตองจิ๋ง
Phrynium pubinerve Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Marantaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Phrynium pubinerve Blume
 
  ชื่อไทย สาดแดง, ตองสาด, ตองจิ๋ง
 
  ชื่อท้องถิ่น หล่าคลือหล่า(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ต๋องจิ๋ง(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ก้านใบและลำต้น เหลาเป็นเส้น ตากให้แห้ง แล้วนำมา จักสานเสื่อ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ใบ ใช้ห่อข้าว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,ไทลื้อ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง