ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ลูกใต้ใบ
ลูกใต้ใบ
Phyllanthus amarus Schumach.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus amarus Schumach.
 
  ชื่อไทย ลูกใต้ใบ
 
  ชื่อท้องถิ่น - หน่วยใต้ใบ(คนเมือง) - มะขามป้อมดิน (เหนือ); หญ้าใต้ใบ (นครสวรรค์, อ่างทอง, ชุมพร) หญ้าใต้ใบขาว (สุราษฏร์ธานี) [6]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พืชล้มลุก มีอายุเพียงปีเดียว, สูงได้ถึง 30 ซม.; ลำต้นไม่มีขน, แตกกิ่งก้านสาขามาก.
ใบ เดี่ยว, เรียงสลับกัน, รูปของขนานแกมรูปรี, กว้าง 3 – 4 มม., ยาว 5 – 9 มม.; ปลายใบกลมหรือมน; โคนใบกลม; ขอบใบเรียบ; ไม่มีขน, ด้านล่างสีอ่อน; ก้านใบสั้น, หูใบปลายแหลม.
ดอก แยกเพศ. ดอกเพศผู้ มีขนาดเล็กมาก, ออกตามง่ามใบที่อยู่ต่ำสุด 1 – 4 ง่าม, มักจะออกเป็นกระจุก ๆ ละ 2 – 3 ดอก; เกสรผู้มี 3 อัน, โคนก้านเกสรเชื่อมกันเล็กน้อย, อับเรณูแตกตามแนวราบ. ดอกเพศเมีย มีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้ 2 เท่า, ออกเดี่ยว ๆ ตามง่ามใบที่อยู่เหนือขึ้นไป; กลีบรองกลีบดอกรูปไข่, ขอบกลีบสีอ่อน.
ผล มีขนาดเล็ก, รูปกลมแป้น, ผิวเกลี้ยง. เมล็ด มีสันตามยาวทางด้านหลัง.[6]
 
  ใบ ใบ เดี่ยว, เรียงสลับกัน, รูปของขนานแกมรูปรี, กว้าง 3 – 4 มม., ยาว 5 – 9 มม.; ปลายใบกลมหรือมน; โคนใบกลม; ขอบใบเรียบ; ไม่มีขน, ด้านล่างสีอ่อน; ก้านใบสั้น, หูใบปลายแหลม.
 
  ดอก ดอก แยกเพศ. ดอกเพศผู้ มีขนาดเล็กมาก, ออกตามง่ามใบที่อยู่ต่ำสุด 1 – 4 ง่าม, มักจะออกเป็นกระจุก ๆ ละ 2 – 3 ดอก; เกสรผู้มี 3 อัน, โคนก้านเกสรเชื่อมกันเล็กน้อย, อับเรณูแตกตามแนวราบ. ดอกเพศเมีย มีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้ 2 เท่า, ออกเดี่ยว ๆ ตามง่ามใบที่อยู่เหนือขึ้นไป; กลีบรองกลีบดอกรูปไข่, ขอบกลีบสีอ่อน.
 
  ผล ผล มีขนาดเล็ก, รูปกลมแป้น, ผิวเกลี้ยง. เมล็ด มีสันตามยาวทางด้านหลัง.[6]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ต้มกินกับหญ้าปีกแมงวัน (กรดน้ำ) และหญ้าปัน, ยอดอ่อน รักษาอาการปวดกระดูก และปวดข้อ (คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[6] ลีนา ผู้พัฒนพงศ์, 2530. สมุนไพรไทยตอนที่ 5 . ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำรุง กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง