ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เกล็ดปลาหมอ
เกล็ดปลาหมอ
Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
 
  ชื่อไทย เกล็ดปลาหมอ
 
  ชื่อท้องถิ่น กั้วจั่วเหน่ง(ม้ง), หญ้าคอตุง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ทุบแล้วห่อเกลือให้วัวเคี้ยว ช่วยรักษาแผลเน่า(ม้ง)
ใบ ใช้ยัดปากไหปลาร้ากันแมลง(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง