ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สะน่ำมารึยะเด้ง(ก)(ปะหล่อง)
สะน่ำมารึยะเด้ง(ก)(ปะหล่อง)
Phyllodium sp.3
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllodium sp.3
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น สะน่ำมารึยะเด้ง(ก)(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มน้ำดื่มผสมกับรากยาแก้นางหนุ่ม ช่วยให้เจริญอาหาร แก้อาหารอาการเป็นพิษ(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง