ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หางลิ่น
หางลิ่น
Phyllodium sp.4
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllodium sp.4
 
  ชื่อไทย หางลิ่น
 
  ชื่อท้องถิ่น หน่อโซห่อแม่(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ช่อดอก มักมีเก็บไว้ที่บ้านแขวนไว้ที่ข้างฝา เวลาที่มีเด็กใน บ้านกินปลาแล้วก้างติดคอ จะให้เด็กแหงนหน้ามองช่อ ดอกที่แขวนไว้ เชื่อว่าก้างปลาจะหลุดออก(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง