ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา โทงเทง
โทงเทง
Physalis angulata L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Solanaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Physalis angulata L.
 
  ชื่อไทย โทงเทง
 
  ชื่อท้องถิ่น ชาผ่อเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), จะเก๊าหลือ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(กะเหรี่ยงแดง)
ผล นำมาเป่าลมเล่นแล้วทำให้แตกเป็นของเล่นเด็ก(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง